Dokumentsliste


Ekteskapsattest

Kopien av vigselsattesten er en bekreftelse for at ekteskapet har blitt inngått. Ekteskapsattest utgis av et offentlig kontor. Du vil trenge dette dokumentet f.eks. for skatteoppgjøret i pendler status, hvis du vil få skatteklasse 2 eller familie/barnetrygd.

Fødselsattest

Kopi av fødselsattesten blir utgitt av et offentlig kontor. Du må vedlegge det hvis du søker om familie eller pleiepenger eller kopi av betaling for barnehagen ved skatteoppgjøret.

Dødsattest

Det er et dokument som bekrefter en persons død. Den er også utgitt av et offentlig kontor.

Årsoppgaven fra NAV

Det er et dokument utgitt av NAV som bekrefter hvilke trygd du har tatt i forrige år, slike som dagpenger, helsetrygd, uføretrygd eller familietrygd og pleiepenger. Med andre ord det er en oppsumering av NAV trygd utbetalt i løpet av et år. Det er nødvendig at du vedlegger den sammen med skatteoppgjørets dokumentasjon.

Bilanse fra en regnskapsfører (hvis du har egen virksomhet)

Regnskapsraport er en sammensetning av eiendeler og forpliktelser i et firma for i en bestemt periode. Det er også en bilanse av overskudd og tap. Hvis du driver egen virksomhet i Norge og vil søke om familietrygd eller pleiepenger for barnet, vil du trenge dette dokumentet.

CV

Curriculum vitae, med andre ord din livsvei. Det er et grunnlegende dokument når du søker jobb. Dersom du leter etter jobb i Norge, vil du trenge CV til å registrere deg i den norske NAV som arbeidsløs, aktiv arbeidssøker. En god CV vil gi deg mulighet til å finne en jobb fort. Vi skriver ikke en CV og vi gir heller ikke råd om hvordan en CV skal se ut. Vi kan allikevel oversette din CV og gjøre en korreksjon av innholdet ved bruk av utsagnsom er karakteristiske for den norske CV-en.

Skilsmisse bekreftelse

Du vil trenge den når du søker om utvidet familetrygd for barnet i Norge. Det kan være en domstol erklaring elle ren vigselsattest med informasjon om skilsmisse.

Et vognkort

Dokumentet utstedes av et offentlig kontor til bileieren under registrasjonen. Plikten til å ha et vognkort gjelder både for eieren av kjøretøyet og for personen som kjører (sjåføren) med eierens samtykke. Polske og norske vognkort har forskjellig utseendet, men de har den samme funksjonen.

Diplom

Dette dokumentet bekrefter at du er ferdig med høyere utdanning .

Lønns – og trekkoppgave

Årsoppgaven fra arbeidsgiveren eller arbeidsgivere som du bør få i slutten av året eller i begynnelsen av det nye året. Du finner bl.a. beløp av den årlige inntekten eller innskudet avført til skatt. Dette dokumentet tilsvarer den polske PIT-11. Hvis du ikke har fått det, må du snarest kontakte din arbeidsgiver.

Legeerklaring

Hvis du søker om helsetrygd eller uføretrygd må du vise en legeerklaring som beskriver sykdomsforløpet eller en manglende evne til å utføre noen handlinger. Du får en slik legeerklaring hos din fastlege.

Fullmakt

Det er en form for autorisasjon gitt av en person til en annen person, når den andre personen skal utføre en bestemt juridisk handling istedenfor den første personen.Et slikt dokument må skrives ned hos notarius.

PIT

Det er en skattesøknad som utfylles av individer og den framstilles i den polske skattemyndigheten for å gjøre opp inntektene for skatteåret.

Søksmål

Det er en søknad (et bedende) som legges inn med hensyn til å starte en rettssak.

Selvangivelse (eng. Tax Return)

Det er et dokument som utstedes av den norske skattemyndigheten mars/april hvert år. Det er et innledende oppgjør . Vi må huske, at myndigheten tar ikke hensyn til fradrag. Derfor er det verdt å nevne det selv. Selvangivelses dokument er grunnlegende for oppgjøret. Man kan finne den også i Altinn systemet.

Skatteoppgjør (eng. Tax Assessment Notice)

Det endelige skatteoppgjøret utgitt av den norske skattemyndigheten fra den 25. juni til den 15. oktober. I den finner du informasjoner hvor mye du får i fradrag og hvor mye du må gi tilbake til myndigheten. Dokumentet sendes til adressen som står i Folkeregisteret. Man kan også finne den i Altinn systemet.

Skole sertifikat

Det er en offisiell bekreftelse om at du er ferdig med opplæringen.

Testament

Det er et dokument som viser den siste viljen i et dødstilfelle.Den viser hvem skal avhende eiendommen og godene til den avdøde. Personen som skriver ned et testament må ha full rettslig handleevne. Dette dokumentet må bli skrevet ned i nærvær av en notarius.

Bil kjøp og salg avtale

Det er et dokument som bekrefter at vi har kjøpt en bil eller solgt en bil. Den kan være nødvendig ved omregistrering av bilen.

Leieavtale av leilighet eller hus

Det er et dokument som underskrives av eieren og personen som leier boligen. Den norske leieavtalen kan vare nyttig ved skatteoppgjøret Status Pendler, for å bekrefte bostedet, størrelsen av huset/leiligheten i Norge og for å trekke fra leie kostnadene.

Arbeidsavtale/arbeidskontrakt

Dokumentet bekrefter arbeidsforholdet mellom arbeidstakeren og arbeidsgiveren. Dette dokumentet er nødvendig for å få familietrygd eller barnetrygd for barnet i Norge. Den er en bekreftelse på ansettelse i Norge.

Eieravtale av leilighet/hus

Dette dokumentet bekrefter eieforholdet til en leilighet eller et hus. Hvis du har en selveie i Polen, blir denne avtalen nødvendig for å søke om kopi av en enslig pendler ved skatteoppgjøret. Dokumentet er skrevet ned hos notarius ved kjøp eller arv av eiendom.

Autorisasjon

Det betyr nesten det samme som fullmakt. Vi gir autorisasjon til en bestemt person slik at han kan handle på våre vegne. Begge uttrykkene betyr at noen utfører juridiske handlinger som en representant for en annen person. De juridiske resultatene av disse handlingene har en direkte innflytelse på den personen som bestemte seg for å ha en fullmektig person.

Utskrift av likningen ( eng. Tax Assessment)

Dette dokumentet sendes sammen med skatteoppgjøret. Den viser alle inntekter, fradrag, eiendom og gjeld som skattebetaleren hadde i dette året.

Registrering i KRS (Det offentlige tingrett register)

Det er et dokument som bekrefter registrering av firmaet i Det offentlige tingrett registeret.

NIP ( skatt identifikasjonsnummer) sertifikat

Den bekrefter at et bestemt NIP nummer tilhører en bestemt person eller et bestemt firma. Du kan få dette dokumentet ved å søke hos skattemyndigheten som du hører til.

REGON ( Det nasjonale register for økonomiske enheter) sertifikat

Dette dokumentet bekrefter REGON identifikasjonsnummer som utgis av det statistiske byrået. Det bekrefter innskrivelsen i Det nasjonale register for de økonomiske enhetene.

Sertifikat fra skattemyndigheten om ektefellens inntekter

Dokumentet utstedes av skattemyndigheten. Sertifikatet av ektefellens årlige inntekter ( eller mangel på inntekter) er nødvendig når man legger inn skatteoppgjøret og vil bruke skatteklasse 2. Skattebetaleren kan få et slikt dokument i sin skattemyndighet ved å legge inn PIT søknad.

Arbeidsløshet bekreftelse

Dokumentet bekrefter at vi er arbeidsløse. Hvis du er i Norge kan avgjørelesen om dagpenger eller permittering være en slik bekreftelse. Du bør vise dette dokumentet i NAV hvis du f.eks. tar barnetrygd og du vil opprettholde kontinuitet i dens utbetaling.

Kurs sertifikat

Den bekrefter dine kunnskaper innen et felt, som kan hjelpe deg å finne en god jobb.

Bekreftelse for fast bosteds registrering med familien i Polen

Dokumentet bekrefter en fast bosteds registrering med familien , som utstedes av bykontoret eller kommune kontoret. Den er nødvendig ved skatteoppgjør i pendler status og i den skatte klasse 2. NAV trenger den også med søknaden for familetrygd eller pleiepenger. Du må være oppmerksom på at bekreftelsen må være aktuell og den må bekrefte perioden for fast bosteds registrering som vi vil gjøre oppgjør for eller søke for trygd.

KRUS ( Kassen for jordbruksforsikring )sertifikat

Et dokument fra Kassen for jordbruksforsikring, som bekrefter bondens forsikring.

ZUS sertifikat ( sosial trygdekasse)

Dokumentet utstedes i den sosiale trygdekassen. Den kan f.eks. være bekreftelsen for at vi ikke har etterskudd i betalingen av forsikring avdragene.