Informasjonskjema

Gjør dere sertifiserte oversettelser ?

Ja, vi gjør også sertifiserte oversettelser. Vi foreslår, at i saker hvor det ikke er nødvendig med sertifisert oversettelse, en vanlig oversettelse bestilles. Det vil gi deg mulighet til å spare penger. Allikevel finnes det saker og embeter som krever sertifiserte oversettelser og de vil vi gjøre for deg. Derfor undersøk om oversettelsen du trenger må bli utøvet av en sertifisert oversetter eller om det blir nok med en vanlig oversettelse.

Hva er forskjellen mellom en sertifisert og en vanlig oversettelse ?

En sertifisert oversettelse er en bekreftet oversettelse. Det betyr at oversetteren med sin underskrift og stempel bekrefter etterlevelsen på originalet og oversettelsen. Hver side av det oversatte dokumentet er stemplet. Oversettelsen og den nevnte bekreftelsen er gjort av den sertifiserte oversetteren, som er en person av offentlig tillit. Oversetteren har fått bestemte rettigheter for å utøve slike oversettelser.

Hvem vil ta hånd om min oversettelse ?

Oversettelsene er gjort av erfarne oversettere, som har utøvet slike tjenester i mange år.De har oversatt tusener av dokumenter. Hver tekst er først tilpasset et felt. Takket være det havner oversettelsen hos en oversetter som har erfaring på dette feltet og spesialiserer seg i det bestemte emnet.

Hvordan skal jeg levere teksten til oversettelse ?

For å få en pris vurdering av oversettelsen bør alle sidene av dokumentet skanes og sendes . Det vil gi oss mulighet til å bli kjent med dokumentet og dens størrelse. Du kan sende dokumentet via e-post til adressen : tlumacz@multinor.no eller ved hjelp av skjemaet, HER.

Hvordan får jeg oversettelsen ?

Vi sender oversettelsene via e-post, til den e-post adressen som du har skrevet inn på skjemaet. Den sertifiserte oversettelsen sender vi i tillegg med tradisjonell post til den adressen som du har angitt på skjemaet.

Hvordan betaler jeg for tjenesten ?

Du må betale på basis av fakturen vi sender deg. Etter å ha innbetalt til vårt konto, sender vi oversettelsen til din e-post adresse.