Statsautorisert norsk oversetter

Det er sertifisert oversettelse av dokumenter, utført av en statsautorisert oversetter. Den statsautoriserte norsk oversetteren er en person av offentlig tillit, skrevet inn på et register for statsautoriserte oversettere, som spesialiserer seg i oversettelser av dokumenter i et språk, som utfører sitt yrke etter angitte tillatelser. Justisdepartementets regelverk bestemmer regler gjeldende for statsautoriserte oversettere. En av dem bestemmer at en prisvurderings side består nøyaktig av 1125 tegn sammen med space knappen. Bekreftelsen som viser at en oversettelse har blitt gjort av en statsautorisert oversetter, er navnestempelet til den statsautoriserte oversetteren, som plaseres på hver side av dokumentet. Stempelet består av oversetterens fornavn og etternavn, språket som han har tillatelse til å oversette og nummeret fra oversetternes liste. Den statsautoriserte oversetteren tar fult ansvar for at oversettelsen stemmer med det originale dokumentet.

Vi trenger sertifiserte oversettelser vanligvis for offentlige institusjoner, som blant annet domstoler, embeter og påtalemyndigheten. Det finnes også situasjoner når vi trenger en sertifisert oversettelse for en bank eller et forsikringsselskap. Det er alltid verdt å undersøke om det blir nok med en standard oversettelse eller om den må være sertifisert. Til og med når det gjelder sertifisert oversettelse er det ofte nok med en kopi eller et skan, ikke nødvendigvis et original.


Dokumentene som oftest blir bekreftet av en statsautorisert oversetter er :

1oversettelser av avtaler og kontrakter,

2oversettelser av årsregnskap,

3oversettelser av diploma, sertifikater, vitnemål og tillatelser,

4oversettelser av forsikringsdokumenter f.eks forsikringsavtaler, sertifikater, vurderinger,

5oversettelser av fødselsattesert, ekteskapsattester, dødsattester,

6oversettelser av bil salg-kjøp avtaler, kjøretøy kort, registreringsbevis,

7oversettelser av bank kontoutskrifter,

8oversettelser av domstol dokumenter f.eks. vandelsattester, søksmål, dom og anker,

9oversettelser av helsedokumenter f.eks. resept, resultater av en legebehandling, sykemeldinger, epikriser,

10oversettelser av kirkelige dokumenter f.eks. dåpsattester, konfirmasjonsattester ,

11og alle typer vurderinger, attester, erklaringer osv.